Cài đặt Plugin

Plugin này là một bookmarklet. Bookmarklet là một chương trình nhỏ được lưu trữ bên trong bookmark của trình duyệt và nó thường được thực thi bằng cách nhấp vào một nút trên thanh công cụ bookmark / favorites của trình duyệt. Nếu bạn không quen với bookmarklet, vui lòng xem tài liệu tương ứng cho trình duyệt Firefox, Coccoc and Chrome.

Để cài đặt bookmarklet, hãy kéo liên kết văn bản này vào thanh công cụ dấu trang /mục yêu thích của trình duyệt:  Convert Video!

Bookmarklet đã được thử nghiệm trong các phiên bản mới nhất của Firefox and Chrome. Nó cũng có thể hoạt động trong các trình duyệt khác. Điều đó nói rằng, plugin chưa được thử nghiệm nhiều trong các trình duyệt khác và do đó, hỗ trợ trong các trình duyệt khác có thể bị hạn chế.

Bạn có thể cần bật hoặc "hiện" thanh công cụ dấu trang /mục yêu thích trong trình duyệt của mình. Một số trình duyệt không bật tính năng này theo mặc định.

Ngoài ra, nếu bạn gặp sự cố khi plugin hoạt động, thì bạn có thể thử bắt đầu phiên trình duyệt "riêng tư" trước khi sử dụng nó. Vui lòng xem tài liệu Firefox, Coccoc and Chrome tương ứng để biết hướng dẫn về cách đạt được điều này.

Để sử dụng bookmarklet, hãy điều hướng đến trang YouTube, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, VK, SoundCloud, Instagram, AOL, RedTube, XVideos, Pornhub, Vevo, Hoặc GoogleDrive video/audio, nhấp vào bookmarklet trong thanh công cụ bookmark / favorites của trình duyệt để khởi chạy plugin, chọn một loại tệp, sau đó nhấn nút "Go!" cái nút. Một tab mới sẽ mở ra trong trình duyệt của bạn, nơi video / âm thanh sẽ tự động được chuyển đổi trên trang web của chúng tôi!

Important Notice For Webmasters !!!  
(This notice can be safely deleted after installation.)

 1. The above "Convert Video!" text link may be placed on any page of your website.
 2. Edit the _APPROOT constant in Config.class.php to reflect the application root directory. So, if you have uploaded the app files to 'yoursite.com/app/', then you would set _APPROOT to '/app/'.
 3. Given an application root of 'yoursite.com/app/', CSS styles for the bookmarklet can be edited/modified in 'yoursite.com/app/bookmarklet/bookmarklet-styles.css'.
 4. Given an application root of 'yoursite.com/app/', relevant HTML markup (including bookmarklet help/instruction text) can be configured at the top of file 'yoursite.com/app/bookmarklet/bookmarklet.js'. Please do not edit other parts of this file unless you know what you are doing.
 5. Given an application root of 'yoursite.com/app/', the plugin logo image is located at 'yoursite.com/app/bookmarklet/img/logo.jpg'. You should replace the default logo with your own logo image.
 6. Changes to bookmarklet CSS and markup will automatically be available to consumers of the bookmarklet.
 7. Edit the _SSL_ENABLED constant in Config.class.php to indicate whether or not SSL is enabled on your server. Generally, the bookmarklet will NOT work on https:// video pages without SSL enabled.
 8. You can obtain a free SSL certificate from various online services. (To this end, both StartSSL and CloudFlare are sufficent.)
 9. If SSL is NOT enabled on your web server, and your site users encounter problems, you can advise them to do one of the following:
  • Sometimes a setting in the user's browser, OS, or anti-virus program will force a secure https:// connection if it's available. In that case, site users should disable this setting for a given video hosting site in order to use this plugin.
  • Site users can initiate a "private" browser session first before using the plugin. Please see the corresponding Firefox and Chrome documentation for instructions on how to achieve this.
 10. The bookmarklet will not work on Facebook video pages, with or without SSL enabled on your server! Facebook has some sort of protection in place that prevents the insertion of even SSL-secured markup into its pages.
 11. The bookmarklet has been tested in the latest versions of Firefox and Chrome. It may work in other browsers as well. If for some reason the bookmarklet is not working, please report the issue in the help forum.
 12. If you need to, you can remove the Get Plugin page from the software/layout by deleting the following code: <li><a href="plugin.php"><i class="fa fa-plug"></i><?php echo Menu_Plugin_Link?></a></li> ...in "inc/page_menu_links.php".
Cổng được hỗ trợ YouTube, SoundCloud, Vimeo, Facebook,
and more !!
Trình chỉnh sửa tệp Cắt tệp theo độ dài bất kỳ, thêm siêu dữ liệu và chèn ảnh bìa MP3.
Hỗ trợ đám mây Lưu tệp của bạn trực tiếp vào Dropbox hoặc OneDrive Cloud.
Hỗ trợ di động Hỗ trợ cho các thiết bị iOS, Windows Phone và Android.