FAQ

Làm thế nào để truy cập YoutubeMP3.vn nhanh?

Để tải xuống video (.mp4), âm thanh (.mp3) từ YouTube nhanh chóng dễ dàng, hãy thêm chữ m3 sau youtube và trước .com , xem hình ảnh:

Công cụ chuyển đổi Video Youtube sang MP3
Công cụ chuyển đổi Video Youtube sang MP3
Công cụ chuyển đổi Video Youtube sang MP3

Nếu bên dưới không hiển thị Video mà bạn muốn tải thì hãy nhấn vào nút "Reload Website" hoặc nhấn F5

Nhập Cụm từ tìm kiếm hoặc URL Video / Danh sách phát trên YouTube.
Nhấp vào nút Loại tệp bạn muốn và quá trình Tải xuống bắt đầu.

Không có giới hạn.

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ YouTube.